Innowacyjne i efektywne energetycznie rozwiązania instalacyjne

Instalacje sanitarne

instalacje sanitarne

Oferujemy realizację kompleksowych usług w branży sanitarnej, w tym przyłączy, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz instalacji wykorzystujących wody opadowe.

więcej

Instalacje gazowe

instalacje gazowe

Oferujemy realizację kompleksowych usług w branży gazowniczej, w tym sieci, przyłączy i instalacji gazu ziemnego oraz sieci, instalacji technologicznych i zbiornikowych gazu płynnego.

Zbiornik na gaz płynny, Projektowanie instalacji gazowych

więcej

Instalacje HVAC

istalacje HVAC

Oferujemy realizację kompleksowych usług w branży grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (z ang. skrót HVAC), w tym instalacji wykorzystujących efektywnie niskoemisyjne paliwa energetyczne oraz odnawialne źródła ciepła.

więcej

Zapraszamy do kontaktu:     e-mail: kontakt@nwprojekt.pl        tel. kom. + 48 663 434 178