Instalacje zbiornikowe gazu płynnego

Lokalizacja zbiornika naziemnego

  

  • dla napięcia poniżej 1 kV - 3,0 m od skrajnego przewodu linii,
  • dla napięcia powyżej 1 kV - 15,0 m od skrajnego przewodu linii.

 Przygotowane miejsce na posadowienie zbiornika naziemnego

 

 Przyłącze gazowe

 

 

Montaż uziemienia otokowego zbiornika

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu:     e-mail: kontakt@nwprojekt.pl        tel. kom. + 48 663 434 178